Filatelie s nádechem kouzla i adrenalinu

Koníček, který se těšil značné přízni zejména v dávnější dobách. Mnozí si pod pojmem filatelie představí pána v letech studující bedlivě s lupou totožnost sběratelské známky. Hobby zvané filatelie nicméně se zcela nevytratilo, naopak má stále své příznivce. V mnoha ohledech je to dnes snažší pro získání sběratelských kousků díky internetu.
 filatelie
Filatelie není jen o sbírání známek. Koníček, který člověka obohacuje jak po duševní stránce, tak současně i interesantní formou rozšiřuje obzory a konkrétní znalosti. Mnohdy možná více než samotné studium za pomoci encyklopedie.
 
Filatelie je světem poznání
 
Platilo toto konstatování dříve a je tomu tak i nyní. Však dnes je k dispozici v rámci filatelistického materiálu nepřeberná škála námětů. Těžko by šlo najít nejen obor v rámci lidské aktivity či činnosti, jenž by nebyl prostřednictvím filatelie tedy známek zobrazen. Při bedlivém zkoumání hodnotného filatelistického materiálu lze dojít k jedinému závěru, že tímto tak jsou vědomosti filatelistů obohaceny a neustále rozšiřovány. Je tomu tak už po mnohá desetliletí, kdy se lidé věnují tomuto hobby. Však si lze rozšířit a doplnit vědomosti, jako například ze zeměpisu, historie apod.
 sběr známek
Filatelistická vášeň
 
Pro filatelistu není větší radostí, než-li získání nového přírůstku do své cenné sbírky. Nejen filatelista se sám probírá svou sbírkou, ale zajisté se i rád pochlubí své rodině, kamarádům apod. Je to jakýsi způsob a zdroj přínosu potěšení. Někteří se specializují na konkrétní obor či zaměření v podobě různých námětů, jako například příroda, krajina, historie, zvířata apod.
 sbírka známek
Hobby, které není jen o sběratelství známek
 
Pro mnohé filatelisty není jen koníček v přísunu vzácných kousků do sbírky, kteří se pyšní touto svou sbírkou, listování a prohlížení si svého sběratelství. Většina filatelistů se zajímá hlouběji a ne jen ve shromažďování filatelistického materiálu. Filatelisté jsou zainteresováni více ohledně vzniku dané známky, o způsobu výroby, reprodukce, tiskovou techniku zpracování apod. Filatelie je tak svým způsobem nejen hobby, ale pro nadšence je rozhodně i vědou.